Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, B, Cu VÀ GIBBERELLIN ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CỦ ĐẬU (Pachyrhizus erosus L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA CÓ BÓN MỨC PHÂN KALI KHÁC NHAU TẠI QUẢNG NAM

Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê

Tóm tắt


Cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) là loại cây thực phẩm phổ biến, được trồng nhiều nơi ở Việt Nam. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, tuy năng suất củ đậu đạt kết quả tốt nhưng chất lượng lại chưa cao. Nghiên cứu của tác giả trồng củ đậu trên ruộng thí nghiệm với nền đất cát pha tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi được bổ sung các nguyên tố vi lượng molypđen, bo, đồng và chất kích thích sinh trưởng gibberellin (ngâm hạt giống và phun vào lá) trên nền phân kali với mức liều lượng 700kg K2O/ha đã có tác dụng tốt đến quá trình sinh trưởng phát triển so với đối chứng (làm tăng tỉ lệ nảy mầm, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi và trọng lượng khô, rút ngắn thời điểm ra hoa); cải thiện năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất so với đối chứng (làm tăng trọng lượng củ tươi, tăng số củ/cây, tăng năng suất tổng số, cải thiện chất lượng củ so với đối chứng (tăng hàm lượng protein, tăng hàm lượng glucoz, tăng hàm lượng tinh bột, tăng hàm lượng vitamin C, giảm hàm lượng chất xơ).


Toàn văn: PDF