Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Thị Thiên Hương
Biên tập viên (Thư ký Tòa soạn)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Điện thoại: 024-39422825
Email: v-jst.ac@vjs.ac.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn