S. 9 (2005)

Mục lục

Bia

Thái độ đối với công việc và năng lực thích ứng, cạnh tranh của người lao động hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Hương 1-5
Kết quả nghiên cứu trí tuệ ở bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng Test trí tuệ Wechsler Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Phúc 6-12
Tìm hiểu rối loạn lo âu ở một nhóm trẻ lang thang kiếm sống tại Hà nội Tóm tắt PDF
Văn Thị Kim Cúc 13-16
Mức độ tiếp nhận văn hoá dân tộc Kinh của dân tộc Khơ Me và dân tộc Hoa ở Tây Nam Bộ Tóm tắt PDF
Phan Thị Mai Hương 17-19
Niềm tin về đạo Phật của sinh viên trường Đại học KHXH và nhân văn Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồi Loan 20-22
Về giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ vị thành niên trong gia đình hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Anh Tuấn 23-26
Trạng thái căng thẳng tâm lý của bộ đội công binh trong khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn và biện pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Phạm Danh Quý 27-30
Phương pháp nghiên cứu nhu cầu thành đạt Tóm tắt PDF
Lã Thu Thuỷ 31-34
Những yếu tố ảnh hưởng đến xung đột tâm lý trong tình yêu lứa đôi của sinh viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Mạnh 35-40
Lý giải sự chênh lệch IQ trung bình của các nhóm xã hội, dân tộc Tóm tắt PDF
Trương Thị Khánh Hà 41-44
Phong tục tập quán trong đời sống xã hội tộc người Mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Tóm tắt PDF
Lãnh Thị Bích Hoà 45-49
Về nguyên tắc gián tiếp L.XVƯGÔTXKI trong học thuyết các giai đoạn phát triển trí tuệ trẻ em của J.PiaGet Tóm tắt PDF
Trần Thành Nam 50-54
áp lực tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh THCS Tóm tắt PDF
Hoàng Gia Trang 55-60
Kiểm soát không gian xung quanh cơ thể Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa 61-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP