S. 7 (2008)

Mục lục

Bia

Thực trạng động cơ thành đạt của thanh niên hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương 9-15
Khả năng thích ứng của người nông dân bị thu hồi đất với những thay đổi việc làm do xây dựng khu công nghiệp tại địa phương Tóm tắt PDF
Lưu Song Hà 20-25
Tình hình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và một số vấn đề tâm lý- xã hội nảy sinh Tóm tắt PDF
Lâm Thanh Bình 26-30
Kết quả thực nghiệm tác động sư phạm nhằm hạn chế những khó khăn tâm lý trong việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên sư phạm Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Tỵ 31-35
ứng xử giữa vợ chồng trong hoạt động kinh tế và quản lý ngân sách sinh hoạt gia đình Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Lệ Hằng 36-42
Các lý thuyết về tham vấn hướng nghiệp Tóm tắt PDF
Mai Thị Việt Thắng 43-50
Một số nhân tố tác động tới động cơ học tập của sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà nội Tóm tắt PDF
Dương Thị Kim Oanh 51-57
Những khó khăn thường gặp trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hoa 58-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP