Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN ĐỀU CỤC BỘ TRONG ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP Tóm tắt   PDF
Vũ Hoàng Giang
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16 Tóm tắt   PDF
Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng
 
S. 14 (2017) BỨC XẠ MIMO DỰ ĐOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG VẬT LÝ DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHUỖI TAYLOR Tóm tắt   PDF
Trần Hoài Trung, Phạm Duy Phong
 
S. 14 (2017) CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ MỚI DỰA TRÊN LOGIC MỜ KIỂU PI VÀ PSO CHO CÁC ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ELECTRON TRANSPORT COEFFICIENTS AND RATE COEFFICIENTS IN C2H4-N2 MIXTURE FOR FLUID MODEL Tóm tắt   PDF
Pham Xuan Hien, Pham Thi Tuoi, Do Anh Tuan
 
S. 12 (2017) GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN HẠN CHẾ QUÁ DÒNG VÀ ÁP KHI ĐÓNG CẮT TỤ BÙ ĐỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN BIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn
 
S. 15 (2018) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VẬN HÀNH KHI THỰC HIỆN THAO TÁC ĐÓNG CẮT CHO HỆ THỐNG CÁP NGẦM ĐẢO LÝ SƠN Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Tùng
 
S. 13 (2017) GIẢM NHIỄU, CẢI THIỆN PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT THỜI GIAN ĐẾN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Sĩ Hồng
 
S. 13 (2017) MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy
 
S. 12 (2017) MÔ HÌNH MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TRUYỀN VÀ PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU RO-4350B BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI Tóm tắt   PDF
Hồ Mạnh Cường, Vũ Văn Yêm
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 MÔ PHỎNG BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG VỚI TẦN SỐ BIẾN ĐỔI Tóm tắt   PDF
Anh Tuan Bui
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn
 
S. 14 (2017) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ BẢO VỆ RƠLE ĐẾN SỰ TAN RÃ HỆ THỐNG ĐIỆN LỚN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Toản
 
S. 15 (2018) NGHIÊN CỨU BẢO VỆ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM EMTP-RV Tóm tắt   PDF
Đặng Thu Huyền
 
S. 14 (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM CAO ÁP 70/50 kV Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG Tóm tắt   PDF
Trương Minh Thắng
 
S. 12 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LOGIC MỜ Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hùng, Trịnh Trọng Chưởng
 
S. 13 (2017) NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ĐAN XEN TRONG HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang
 
S. 15 (2018) NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÍCH TỪ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Trung
 
S. 13 (2017) PHÂN TÍCH MÔ, PHỎNG BỘ LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
 
S. 15 (2018) PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÂY SỰ CỐ Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh
 
S. 14 (2017) PHƯƠNG PHÁP CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THEO MIỀN ĐẢM BẢO “CHỈ SỐ DAO ĐỘNG MỀM” CHO TRƯỚC Tóm tắt   PDF
Võ Huy Hoàn, Nguyễn Văn Mạnh
 
1 - 25 trong số 44 mục 1 2 > >> 


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội