T. 19, S. 19 (2019)

Mục lục

Bài viết

ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI VÀ VỊ TRÍ PHÉP ĐO TỚI KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY ĐÀN Tóm tắt PDF
Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa 1
MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN NHIỄM BẨN KHÔNG ĐỒNG NHẤT DƯỚI ĐIỆN ÁP XUNG Tóm tắt PDF
Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy 9
KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG DÂY DÀI VÀ BIẾN ĐỔI MODAL XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI PHỨC TẠP Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Quang, Trần Thanh Sơn, Đặng Quốc Vương 15
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM VỊ TRÍ MẶT TRỜI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt PDF
Trần Văn Tuyên, Mai Công Khánh, Lương Thị Thanh Hà, Đào Thị Lan Phương, Nguyễn Bá Việt 26
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY Tóm tắt PDF
Đoàn Hương Giang, Vũ Duy Thuận 36
XÂY DỰNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG VỊ TRÍ MẶT TRỜI VÀ CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ TỚI TRÁI ĐẤT THEO THỜI GIAN VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Tóm tắt PDF
Phạm Anh Tuân 48
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BACKSTEPPING XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ QUAY TURBINE Ở NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Tóm tắt PDF
Đặng Tiến Trung 56
THIẾT LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MÔĐUN QUAY 2 BẬC TỰ DO KẾT NỐI NGOÀI NÂNG CAO KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CHO RÔBÔT HÀN 6 BẬC TỰ DO Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Khánh Ly, Lê Quốc Dũng 63
PHÂN TÍCH SÓNG HÀI SVC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÔNG LÝ TƯỞNG TRÊN MIỀN SÓNG HÀI Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Huy


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội