Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH PHỦ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt
Phạm Mai Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC VỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN Ở HỌC VIỆN HẬU CẦN Tóm tắt
Vũ Duy Sáu
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Hoạt động hỗ trợ học tập cho lưu học sinh Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh Toàn văn
Chu Nguyễn Văn Tịnh
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Toàn văn
Chu Thân Thị Hoa
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt
Vũ Văn Trưởng
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Hướng dẫn dạy học tích hợp cho sinh viên thông qua học phần Lí luận và Phương pháp dạy học môn Công nghệ Toàn văn
Chu Lê Thị Trung
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Hướng dẫn học sinh một số kỹ thuật tự học với sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Trần Minh Đức, Nguyễn Thành Nhân
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Hướng dẫn phương pháp ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 cấp trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hợp
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Hướng dẫn sinh viên khoa Giáo dục tiểu học tìm hiểu vấn đề phương ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học Toàn văn
Chu Lê Thị Thu Nga
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến các tính chất của rượu nếp cẩm Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Huyền
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 iáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường trung học cơ sở Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng trải nghiệm sáng tạo Toàn văn
Chu Đặng Thị Ngọc Dung
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Interaction and conducting the interaction procedure Toàn văn
Chu Nguyễn Thi Thanh
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm khoa Công trình Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Kim Hồng, Hoàng Thanh Thủy:
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Khai thác phần mềm Geospace trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nguyệt Nga
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Khảo sát mạch dao động điện từ tắt dần Toàn văn
Chu Hoàng Thị Lan Hương
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Khảo sát nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Toàn văn
Chu Nguyễn Tất Long, Phạm Minh Sơn
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE) Tóm tắt
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) theo định hướng tiếp cận năng lực Toàn văn
Chu Phan Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hợp
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Lê Minh Cường
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 LỊCH SỬ CỦA SÁCH ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ CÂY PAPYRUS - AI CẬP Tóm tắt
Ngô Thị Thu Huyền
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT ĐẬP BÓNG CHO SINH VIÊN NAM HỌC MÔN BÓNG CHUYỀN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Đặng Trường Trung Tín
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Đặng Trường Trung Tín
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học thiếu nhi với chủ đề “Quê hương-Đất nước-Bác Hồ” cho trẻ 5-6 tuổi theo quan điểm tích hợp Toàn văn
Chu Vũ Thị Lan
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 LIÊN KẾT SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH MAY Tóm tắt
Trương Việt Khánh Trang
 
176 - 200 trong số 701 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810