Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 203 (2014) CĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt
Bùi Hoàng Tân
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Lê Hồng Sơn
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cơ sở lý luận của việc tổ chức dạy học theo chủ đề ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hằng
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Cơ sở lý luận về quản lý chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo Toàn văn
Chu Thái Cao Đa
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Út Sáu
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Minh Tuấn
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 DẠY HỌC NGOẠI KHÓA MÔN VẬT LÍ Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Vũ Đình Nhiên, Trần Thanh Phong
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ GÓC NHÌN LÍ THUYẾT GIAO DỊCH - HỒI ỨNG Tóm tắt
Trần Quốc Khả
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 DẠY HỌC VỀ NỘI DUNG “GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG” CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN CHO DỰ ÁN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Xá
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học kiến tạo nhìn theo góc độ của lý thuyết hoạt động và lý thuyết tình huống Toàn văn
Chu Ngô Tất Hoạt; Lê Thị Huệ
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Dạy học môn Giáo dục công dân bậc trung học cơ sở tiếp cận dưới thuyết hành vi nhằm phát triển năng lực người học Toàn văn
Chu Đoàn Thị Thoa
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Dạy học phân hóa trong tổ chức ôn tập về bất đẳng thức (lớp 10) để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh kém Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Tài Hoa
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học theo chủ đề nội dung chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lí lớp 10 trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Dạy học theo nhóm và tổ chức đánh giá kết quả làm việc theo nhóm trong hoạt động dạy học môn Địa lý ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Trần Thị Nga
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực và thuyết đa trí tuệ Toàn văn
Chu Lê Công Triêm; Trần Đoàn Trang
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của phiếu học tập Toàn văn
Chu Đặng Ngọc Quang
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 faculty resources from college in the southern region of vietnam - facts and development solutions Toàn văn
Chu Duc Tu Bui, Nguyen Tu My Bui:
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN BẢN CHỮ NÔM DAO Ở XÃ ĐỒNG NGHÊ, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt
Chu Nguyễn Hạnh Vân
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT Tóm tắt
Phạm Thanh Giang
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt
Mai Thị Lan
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 GIÁO DỤC KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt
Đặng Thiên Hoàng
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH THPT Ở HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG TRONG BỐI CẢNH MỚI Tóm tắt
Nguyễn Văn Tín
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Giá trị cốt lõi về văn hóa ứng xử trường học trong bối cảnh mới Toàn văn
Chu Đồng Văn Toàn, Nguyễn Văn Thăng, Lê Thị Hằng
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm của môn Địa lý ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thanh Vân, Huỳnh Ngọc Linh
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đại học sư phạm Toàn văn
Chu Vũ Thị Thúy Hằng
 
101 - 125 trong số 701 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810