Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Biện pháp tăng cường quản lý dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Toàn văn
Chu Đỗ Văn Mười
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Blended learning – sự kết hợp hoàn hảo giữa dạy học trên lớp và dạy học trực tuyến Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hằng
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 CÁ C BƯỚ C THIẾ T KẾ TÀ I LIỆ U TỰ HỌ C CÓ HƯỚ NG DẪN THEO MODULE MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢ N CỦA CHỦ NGHĨA MÁ C - LÊNIN (PHẦN 2) Ở TRƯỜ NG CAO ĐẲNG SƯ PHẠ M HÀ TÂY Tóm tắt
Lê Văn Hải
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Tóm tắt
Trần Thị Vân
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt
Nguyễn Kim Hoằng
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 CÁC YẾU TỐ LÀM GIẢM HỨNG THÚ HỌC TẬP Ở SINH VIÊN Tóm tắt
Trần Thị Vân Dung
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Mỹ Dung
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Các lỗi thường gặp trong bài viết đoạn văn tiếng Anh của sinh viên năm nhất Toàn văn
Chu Ngô Thị Hà, Đinh Thị Hoài Ly, Đỗ Mai Quyên
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa. Toàn văn
Chu Phạm Khắc Chung
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Các nghiên cứu về quản lý đánh giá năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Trần Văn Ba
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Các thí nghiệm về dòng điện fu-cô được tiến hành với dụng cụ tự chế tạo (Vật lí lớp 11) Toàn văn
Chu Nguyễn Ngọc Hưng, Vương Văn Quỳnh
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục phòng chống hành vi bạo lực gia đình ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Toàn văn
Chu Nguyễn Đức Thặng
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học ngoại ngữ của sinh viên khối không chuyên ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hương
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu theo hướng chuẩn hóa Toàn văn
Chu Đoàn Thị Thùy Linh
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức giờ dạy học tích hợp ở các trường tiểu học Toàn văn
Chu Phạm Thị Thảo
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Các yếu tố chủ yếu tác động tới quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho thanh niên hiện nay Toàn văn
Chu Trần Vĩnh Hà
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Các yếu tố tác động đến quản lý phát triển phương tiện dạy học hiện đại ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Chu Minh Tâm
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Các yếu tố tạo thành uy tín người giảng viên Trường Đại học Tây Bắc Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Lanh
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Công nghệ chế tạo màng bằng kỹ thuật phún xạ catôt Magnetron Toàn văn
Chu Nguyễn Sỹ Hải
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Cải thiện chất lượng hệ thống di động 4G/LTE với công nghệ MIMO hỗ trợ giáo dục trực tuyến Toàn văn
Chu Lê Thị Vui, Trịnh Thị Lý
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cải thiện khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Lương Thị Hải Hà
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ở Học viện An ninh nhân dân Toàn văn
Chu Đặng Văn Duy
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu tổ hợp g-C3N4/ZnWO4 Toàn văn
Chu Phùng Thị Hồng Vân, Phạm Thị Trang
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo động lực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nhà trường quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam Toàn văn
Chu Trần Đức
 
76 - 100 trong số 701 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810