Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật trong dạy học tích phân Toàn văn
Chu Cầm Thị Lan Hương
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Toàn văn
Chu Nguyễn Chí Tăng, Phạm Văn Hiếu
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Vận dụng phương pháp dạy học mô phỏng để thiết kế bài giảng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Toàn văn
Chu Dương Thị Huyền, Trần Thị Hương Giang
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào dạy học phần Sử dụng trình chiếu cơ bản trong chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản ở Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Huỳnh Tấn Thạch
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy học phần Hoạt động dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thêm
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Vận dụng tư tưởng “An dân” của Nguyễn Bỉnh Khiêm vào công tác dân vận ở tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay Toàn văn
Chu Đặng Việt Hùng
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Vận dụng định luật II Newton giải một số bài tập vật lý đại cương (phần Động lực học chất điểm) giúp sinh viên dễ hiểu Toàn văn
Chu Phù ng Thị Hồng Vân, Phạ m Thị Trang
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Viết “thực nghiệm sư phạm” trong luận văn, luận án các ngành khoa học giáo dục Toàn văn
Chu Nguyễn Thu Tuấn
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Tiếng Nhật trong chương trình đào tạo trình độ đại học Toàn văn
Chu Huỳnh Tấn Hội
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Xây dựng chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO ngành Lịch sử đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho cộng đồng ASEAN Toàn văn
Chu Mai Văn Hoàng
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Xây dựng một số trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Hồ Ngọc Lợi
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 XÂY DỰNG BỘ MẪU VẬT CÁC LOÀI THUỘC PHÂN BỘ THẰN LẰN - LACERTILIA PHỤC VỤ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Hoàng Thị Nghiệp
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 XÂY DỰNG BỘ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC “PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ” THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON Tóm tắt
Đặng Lộc Thọ
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Chu Phạ m Hiề n Chương
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt
Phạm Thị Thùy Vân, Phạm Hoàng Thọ, Nguyễn Hữu Thiết
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 XÂY DỰNG QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Tóm tắt
Nguyễn Văn Nghĩa
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 XÂY DỰNG TIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Tóm tắt
Nguyễn Thế Trung
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Chu Bùi Hồng Thái
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Văn Thái, Hồ Phong
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Xây dựng bài tập dạy từ trái nghĩa bằng các hình thức mới cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Trang, Trần Hoàng Anh
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Xây dựng các loại động cơ nhiệt trong dạy học Vật lí theo định hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục Stem ở trường phổ thông Toàn văn
Chu Tưởng Duy Hải, Nguyễn Văn Hòa
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Xây dựng chủ đề tích hợp các môn Khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học cơ sở Toàn văn
Chu Tô Kim Thi, Lý Huy Hoàng
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Xây dựng chương trình thí nghiệm vật lý cho kỹ sư chuyên ngành Điện tử - Viễn thông Toàn văn
Chu Lê Thị Minh Thanh
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Xây dựng cơ chế tự chủ cho các trường đại học công lập giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội Toàn văn
Chu Bùi Văn Hùng, Nguyễn Như An
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật và thể lực cho nữ vận động viên bóng bàn lứa tuổi 15 - 16 tỉnh Tây Ninh Toàn văn
Chu Mai Hồng Hải, Nguyễn Thị Mỹ Linh
 
701 - 725 trong số 793 mục << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810