Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Sử dụng tư liệu gốc dưới dạng chữ viết trong dạy học lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX) ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Phạm Thị Út
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 So sánh các thành ngữ có chứa từ “mắt” trong tiếng Anh với những thành ngữ tương đương trong tiếng Việt Toàn văn
Chu Khương Hà Linh
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 So sánh giới từ tiếng Anh và giới từ tiếng Việt. Toàn văn
Chu Trần Thị Thúy Lan
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 So sánh đối chiếu Must trong Tiếng Anh và các biểu đạt tương đương trong Tiếng Việt góp phần giảng dạy chuyên đề tình thái hiệu quả hơn Toàn văn
Chu Nguyễn Minh Huệ
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Sử dụng Geogebra vào hỗ trợ dạy học định lí, quy tắc trong chương I - Giải tích 12 Toàn văn
Chu Nguyễn Chí Hân
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học theo lý thuyết điều khiển Toàn văn
Chu Hà Ngọc Ninh
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học các kiểu câu theo mục đích sử dụng cho học sinh tiểu học Toàn văn
Chu Phạm Ngọc Yến, Trần Hoàng Anh
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Tạo biểu tượng trong hoạt động dạy và học môn Địa lí cho sinh viên chuyên ngành Địa lí ở Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Quan Thị Dưỡng
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Tạo động lực để phát triển kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Toàn văn
Chu Chu Thị Phương Vân
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, đạo Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đạđức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Diễm, Tống Hải Yến
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Trầ n Trung Hiế u:
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Tích hợp giáo dục truyền thống với giáo dục hiện đại trong phát triển mô hình giáo dục tiểu học ở khu vực miền núi phía Bắc Toàn văn
Chu Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Kiều Trinh
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Tích hợp tri thức toán học với vật lý trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Danh Nam, Đào Thị Mỹ
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Tính giáo dục và chất liệu dân gian trong truyện Đồng thoại của Võ Quảng Toàn văn
Chu Phạm Thị Minh Hiếu
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học môn Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Trần Văn Mạnh, Phạm Huệ Minh
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thành Nhân
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Tạo hứng thú cho sinh viên không chuyên tiếng Anh học kĩ năng nói Toàn văn
Chu Nguyễn Minh Huệ
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Tạo hứng thú học tập cho sinh viên với sự trợ giúp của phần mềm Matrix calculator online trong dạy học Đại số tuyến tính Toàn văn
Chu Nguyễn Điệp
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt
Bùi Diệu Quỳnh
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong đào tạo đại học Toàn văn
Chu Ngô Đức Hồng, Lê Thị Ngần, Nguyễn Thị Thúy Vân
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 TỔ CHỨC DẠY HỌC VĂN BẢN ĐÀN GHI TA CỦA LORCA (THANH THẢO) THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC Tóm tắt
Nguyễn Thị Lệ Thanh
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 TỔ CHỨC DẠY NGHỀ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt
Đoàn Thị Nga
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt
Phạm Thị Loan
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP GÓP PHẦN HÌNH THÀNH KỸ NĂNG SƯ PHẠM Ở SINH VIÊN Tóm tắt
Đầu Thị Thu
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP “HỌC MÀ CHƠI - CHƠI MÀ HỌC” TRONG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO TRẺ MẦM NON Tóm tắt
Trịnh Xuân Thủy, Lê Thị Việt An
 
576 - 600 trong số 793 mục << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810