Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT ÂM ĐÚNG TRỌNG ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Thái Thị Kim Diệu, Trần Thị Kim Trang
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 RÈN LUYỆN PHONG CÁCH GIAO TIẾP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRẺ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 Tóm tắt
Hà Thanh Tùng
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học chủ đề số học Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thu Vân
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Toàn văn
Chu Đoàn Thị Cúc, Nguyễn Văn Dân
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Rèn luyện kỹ năng sư phạm cho học viên ở trường đại học chính trị hiện nay Toàn văn
Chu Vũ Quang Hà
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Rèn luyện kĩ năng hình thành tri thức lịch sử cho sinh viên ngành Cao đẳng Văn - Sử, Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Lê Thị Thu Nga
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Rèn luyện năng lực tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động đọc và chỉnh sửa bài viết Toàn văn
Chu Hồ Chí Linh
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Rèn luyện tư duy phê phán cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit - giải tích lớp 12 Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Kim Tuyến
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Rèn luyện và phát triển năng lực sáng tạo các bài toán liên quan đến ma trận với sự trợ giúp của phần mềm Matrix calculator. Toàn văn
Chu Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Ngọc Giang
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Rèn kỹ năng tự học cho sinh viên trong quá trình dạy học Toàn văn
Chu Lò Ngọc Long
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Rèn luyện kỹ năng mềm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Huỳnh Thị Trúc Giang
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TRÌNH CHIẾU POWERPOINT VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHÁC Tóm tắt
Nguyễn Xuân Trung
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 SỬ DỤNG INTERNET NHƯ MỘT NGUỒN TÀI LIỆU ĐỂ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Tóm tắt
Chu Hoàng Thị Tuyết Nhung* Phạm Thị Hồng Quế**, Triệu Thùy Hương
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 SỬ DỤNG KỸ THUẬT TƯ DUY CỦA EDWARD DE BONO TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Tóm tắt
Nguyễn Thế Vận
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC ĐỘNG NHẰM KIẾN TẠO TRI THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO HỌC SINH Tóm tắt
Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Thị Tuyền
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PREMIERECC ĐỂ XÂY DỰNG VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Hồ Phong
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN Tóm tắt
Lại Thị Thanh Thủy
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG NINH BÌNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX Tóm tắt
Lê Thị Huệ, Phạm Thị Loan, Lê Thị Thu Hoài, Bùi Thị Hồng Giang
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN Tóm tắt
Chu Tạ Thị Thanh Huyền
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Sử dụng Âm nhạc trong giảng dạy tiếng Anh Toàn văn
Chu Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Hoài Thu
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Sử dụng bản đồ tư duy dạy học nội dung diện tích hình học ở tiểu học Toàn văn
Chu Lê Duy Cường, Võ Thị Tú Lan
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Sử dụng bản đồ tư duy giảng dạy nội dung “Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” cho sinh viên Toàn văn
Chu Cao Dao Thép, Huỳnh Thị Mỹ Hồng
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong thanh thiếu niên ở Việt Nam Toàn văn
Chu Nguyễn Duy Hiệp
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Toàn văn
Chu Lê Văn Hả i
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chủ đề “Hàm số luỹ thừa - hàm số mũ - hàm số lôgarit Toàn văn
Chu Lê Nguyễn Kim Ngọc
 
526 - 550 trong số 793 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810