Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các Trường trung học cơ sở quận Hồng Bàng, Hải Phòng Toàn văn
Chu Vũ Tuấn Quang
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ dân sự tại Học viện hậu cần trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay Toàn văn
Chu Tô Minh Thành
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở Học viện chính trị Công an nhân dân Toàn văn
Chu Lê Tùng Hưng
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Toàn văn
Chu Đinh Văn Huy
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương. Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Mai Lan
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các trường trung học phổ thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Toàn văn
Chu Lâm Mã Quốc Dũng Nguyễn Xuân Thức
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Quản lý hoạt động nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non quận Tân Phú, thành phồ Hồ Chí Minh Toàn văn
Chu Văn Thị Hồng Loan
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc theo hướng phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại các trường mầm non quận cầu Giấy, Hà Nội Toàn văn
Chu Đỗ Thị Hương
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Huỳnh Chí Dũng
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông Tp. Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Đặng Thị Thủy
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Quản lý hoạt động thực tập sư phạm tại các trường cao đẳng sư phạm trung ương trong bối cảnh đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Đinh Hiền Minh
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường trung học cơ sở theo định hướng đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Nguyễn Thu Hương
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo tiếp cận năng lực học sinh trường trung học Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thu Loan
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Nguyễn Đặng An Long
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp Toàn văn
Chu Nguyễn Đăng Lăng
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Quản lý quá trình dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Toàn văn
Chu Sỹ Thị Thúy Hằng
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Ngô Lan Anh
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Trương Đông Ba
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Quản lý đào tạo giáo viên mầm non ở các Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Toàn văn
Chu Nguyễn Mạnh Hùng
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Quản lý đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiếp cận CIPO Toàn văn
Chu Nguyễn Mạnh Hùng
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành Nghệ thuật Toàn văn
Chu NguyễnThị Hồng Hiền
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở các trường đại học Việt Nam Toàn văn
Chu Nguyễn Thu Hà
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Quản lý đánh giá thành tích học tập theo định hướng vì sự tiến bộ của học sinh các trường tiểu học, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thu Huyền
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học quận Hà Đông, Hà Nội theo định hướng phát triển năng lực học sinh Toàn văn
Chu Phương Thị Thìn
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, Hà Nội Toàn văn
Chu Trần Thị Lệ Hà
 
476 - 500 trong số 761 mục << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810