Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 8, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yêu cầu và nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở huyện Vĩnh lợi, tỉnh Bạc Liêu theo hướng chuẩn hóa

Chu Đoàn Thị Thùy LinhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810