Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nguyễn Kim Hoằng

Tóm tắt


SUMMARYApproaching the capacity is one of the selected approach to research on the management of teachers, besides approaching towards professional standards, approaching the content of human resources management, approaching management functions. The management of IT teachers at High Schooltowards approaching the capacitycan be divided into three main trends including studies on teacher capacity; studies on the management of teachers and studies on the management of IT teachers at High School.Keywords: The management of teachers, IT teachers at High School, approaching the capacity.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810