Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Phương

Tóm tắt


SUMMARYThe content of managing the fostering activity for good students: Developingthe fostering good students plan; organizating and implementing the plan, directing and leading fostering activity for good students; Testing and evaluatingthe activityKeywords: Good students, fostering, high school, HoChiMinhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810