Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


SUMMARYFostering the teaching capality for pre-school teachers following carrier standard is an important duty in building the staff of teachers. The headmasters of pre- schools have to manage this activity uniqitely and effectly. The paper gives the realities and solution in managing fostering the teaching capality for the pre-school teachers following carrier standard in Ba Dinh district, Ha Noi capital.Keywords: Foster, teaching capality, the pre-scschool teachers, manage, Ba Dinh district, Ha Noi capital.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810