Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Vũ Ngọc Trung

Tóm tắt


SUMMARYHigh School Education has an important role in equipping with knowledge, skills and attitudes for students. In high school curriculum, Physics is a important subject, as a foundationfor many other subjects.The following article focuses on clarifying measures to manage teaching Physics activities at High Schools in Thu Duc District, Ho Chi Minh City.Keywords: Managing teaching Physics activities, high schools, Thu Duc district.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810