Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 23 (2008) Một số bất cập trong việc ban hành và thực hiện các quy định về chuyển quyền sở hữu trí tuệ so sánh với Hiệp định Trips Tóm tắt   PDF
Trần Hồng Minh, Ngô Văn Giang
 
S. 23 (2008) Một số giải pháp phát triển hoạt động của các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Bình
 
S. 26 (2009) Một số giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở những vùng chậm phát triển Tóm tắt   PDF
Phan Huy Đường
 
S. 33 (2010) Một số giải pháp thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam Tóm tắt   HTML
Nguyễn Quỳnh Hoa
 
S. 34 (2010) Một số giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường ngoài công lập tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Đào
 
T. 11 (2015) Một số kết quả thực hiện đề án tái cơ cầu các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hoàng Quang Dũng
 
S. 35 (2010) Một số kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh - phát triển của nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Minh Khương
 
S. 16 (2007) Một số kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng hệ thống quy định hiện hành về giấy phép kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Cung
 
S. 24 (2009) Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Hùng
 
S. 20 (2008) Một số nét về các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Trọng Thắng
 
S. 12 (2007) Một số phát hiện qua 20 năm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Ân, Nguyễn Đình Tài, Vũ Lan Anh
 
S. 42 (2011) Một số quan điểm phát triển làng nghề truyền thống của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
Trần Thị Vân Hoa
 
S. 21 (2008) Một số suy nghĩ ban đầu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt   PDF
Bùi Tất Thắng
 
S. 20 (2008) Một số vấn đề bức thiết và giải pháp đối với nông nghịêp, nông dân,. nông thôn Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang
 
S. 47 (2012) Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra Tóm tắt   PDF
Phạm Bảo Dương, Hà Thị Thanh Mai
 
S. 27 (2009) Một số vấn đề thực tiễn của mô hình tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Kiển
 
S. 10 (2006) Một số vấn đề về cải cách kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Oanh
 
S. 43 (2011) Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua phân tích SWOT Tóm tắt   PDF
Lê Quang Hùng
 
S. 47 (2012) Một số vấn đề về phát triển thị trường nội địa đối với các doanh nghiệp may Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kim Thoa
 
S. 43 (2011) Một số vấn đề về tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của chính phủ Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Bá, Vũ Xuân Nguyệt Hồng
 
S. 8 (2006) Một số vấn đề về xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mại
 
S. 12 (2007) Một số vấn đề đổi mới tư duy quản lý giáo dục ngang tầm yêu cầu phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Hùng
 
S. 20 (2008) Một số đặc điểm hoạt động khuyếch trương sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước: trường hợp Công ty cổ phần Cao su sao vàng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Mạnh
 
S. 22 (2008) Một vài nét về thị trường chứng khoán của Ba Lan Tóm tắt   PDF
Đặng Đức Đạm
 
S. 41 (2011) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tú
 
176 - 200 trong số 447 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP