Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2006) Liệu đã đến lúc hình thành một liên minh tiền tệ Đông Nam Á Tóm tắt   PDF
Đặng Đức Anh
 
S. 34 (2010) Marketing theo phương pháp địa lý và những ảnh hưởng của văn hoá vùng miền đến hành vi người tiêu dùng Tóm tắt   PDF
Lê Văn Nam
 
T. 5, S. 67 (2015) Mô hình DEA metafrontier và việc so sánh hiệu quả theo vùng của các trường đại học của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vương Thị Thanh Huyền
 
S. 23 (2008) Mô hình giám sát khu vực tài chính - ngân hàng: kinh nghiệm của một số nước và liên hệ với Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
S. 40 (2011) Mô hình hợp tác công tư - giải pháp tăng nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý của tư nhân cho các dự án về môi trường ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hồ Công Hòa
 
T. 12, S. 73 (2015) Mô hình kinh tế giảm nghèo cho các xã bãi ngang ven biển tỉnh Nghệ An Tóm tắt   PDF
Hoàng Phan Hải Yến
 
S. 33 (2010) Mô hình phát triển của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra Tóm tắt   HTML
Kornai János
 
T. 7, S. 68 (2015) Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy
 
T. 8, S. 69 (2015) Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (Phần 2) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
S. 26 (2009) Mô hình định lượng đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng ứng dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại Tóm tắt   PDF
Đinh Phi Hổ
 
T. 1, S. 65 (2015) Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Minh Thảo
 
S. 12 (2007) Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Trần Kim Chung
 
S. 10 (2006) Mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm của nông dân với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Tài
 
T. 15 (2007) Một năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Mặt được, chưa được và việc cần làm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Cung
 
T. 13 (2007) Một số giải pháp chính sách thúc đẩy thị trường cổ phiếu Việt Nam phát triển lành mạnh trong thời gian tới Tóm tắt
Hoàng Xuân Quế
 
T. 14 (2007) Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt
Nguyễn Văn Quảng
 
T. 14 (2007) Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Hữu Thắng
 
T. 13 (2007) Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
Trần Hồng Minh, Ngô Văn Giang, Nguyễn Hương Giang
 
T. 15 (2007) Một số phát hiện từ cuộc điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2005 Tóm tắt   PDF
Lê Văn Sự, Nguyễn Thành Tâm
 
T. 15 (2007) Một số phương pháp xác định giá đất trên thế giới và khả năng áp dụng đối với giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hải
 
T. 19 (2008) Một số vấn đề các tập đoàn kinh tế ử Việt Nam và các ngân hàng do tập đoàn kinh tế mứi thành lập Tóm tắt
Nguyễn Kim Anh
 
T. 14 (2007) Một số vấn đề hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông” thành mô hình “một cơ quan đầu mối” trong đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng Tóm tắt
Lê Thanh Sơn
 
S. 23 (2008) Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Sỹ An
 
S. 20 (2008) Một số ý kiến về chủ chương cổ phần hoá ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và ảnh hưởng đến giải quyết vấn đề “Tam nông” ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hưng
 
S. 29 (2009) Một số bài học từ việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phúc
 
151 - 175 trong số 447 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP