S. 16 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Siêu thị ảo và vai trò của nó trong thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tóm tắt PDF
Trịnh Nhật Tân 3-14
Tổng quan về một số phương pháp xác định giá đất trên thế giới và khả năng áp dụng đối với giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam (Tiếp theo số 15 Tạp chí QLKT) Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hải 15-23
Thâu tóm và hợp nhất nhìn từ khía cạnh quản trị công ty: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam (Tiếp tho số 15 Tạp chí QLKT) Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đức 24-37
Cần có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp để phát triển kinh tế hợp tác xã Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tạo 38-43

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng hệ thống quy định hiện hành về giấy phép kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung 44-53
Những bất cập trong công tác kế toán trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Vũ Xuân Tiền 54-57

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lâm Hà 58-65
Bẩy giải pháp đẩy nhanh cải cách hành chính Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 66-72

THÔNG TIN

Hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm của Cộng hoà Liên bang Đức Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận 73-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP