T. 12, S. 73 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuệ Anh, Đặng Thị Thu Hoài 3-13
Vai trò của nhà nước trong đầu tư phát triển hệ thống y tế Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tuấn 14-24
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách Tóm tắt PDF
Đào Phương Nam 25-31

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ Tóm tắt PDF
Lê Chí Công, Hồ Huy Tựu 32-44
Nguồn nhân lực các tỉnh miền núi phía Bắc với phát triển kinh tế-xã hội Tóm tắt PDF
Nông Chính Hoa 45-58
Mô hình kinh tế giảm nghèo cho các xã bãi ngang ven biển tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Hoàng Phan Hải Yến 59-65

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm quốc tế về chi tiêu công cho sinh viên đại học Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Thắng 66-74
Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh Tóm tắt PDF
Lưu Quốc Đạt 75-82


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP