Chi tiết về Tác giả

Phú Trọng, Nguyễn

  • S. 9 (2012) - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào
    Quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc chúng ta
    Tóm tắt