Chi tiết về Tác giả

Xaynhaxỏn, Chummaly

  • S. 9 (2012) - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào
    Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn
    Tóm tắt