Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số nguyên nhân hư hỏng mặt đường bê tông nhựa phổ biến ở Nam bộ và hướng giải quyết

NGUYỄN THỐNG NHẤT, TRẦN VĂN THIỆN

Tóm tắt


      Bài báo trình bày các dạng hư hỏng phổ biến của mặt đường bê tông nhựa trên các quốc lộ ở Nam bộ. Các nguyên nhân gây dư hỏng mặt đường bê tông nhựa, trong đó lý do chính là do tải trọng vượt tải và nhiệt độ cao của mặt đường bê tông. Bài báo này chỉ ra một số chú ý trong thiết kế, xây dựng và khai thác để hạn chế những hư hỏng mặt đường bê tông nhựa khu vực Nam bộ nhằm nâng cao độ bền khai thác và hiệu quả cho mặt đường bê tông nhựa.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818