Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đôi điều về công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa và hiện tượng lún sớm vệt bánh xe của mặt đường

TRẦN THỊ KIM ĐĂNG

Tóm tắt


        Có khá nhiều nguyên nhân được liệt kê để bàn luận về vấn đề lún vệt bánh xe của lớp mặt bê tông nhựa. Người ta thường đề cập nhiều đến các ngoại yếu tố, đấy là thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đấy là hiện tượng xe quá tải. Bài viết này không phủ nhận ảnh hưởng của các ngoại yếu tố, cũng không hàm ý các ngoại yếu tố không phải là nguyên nhân chính, mà muốn đưa ra một cách tiếp cận theo chiều hướng tích cực từ phía các nhà thầu thi công, ấy là sự tự nhìn nhận - đánh giá để hoàn thiện cái gọi là các nội yếu tố, như người xưa thường nói "Tiên trách kỷ...". Bài viết đề cập đến công tác tự quản lý chất lượng thi công của các nhà thầu. cũng là cách "tự bảo vệ mình" và "tự cứu mình" của các nhà thầu thi công mặt đường bê tông nhựa trong thời điểm khó khăn như hiện nay

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818