Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 18 (2007) Cơ sở lí thuyết để xây dựng mô hình động học của cần trục tháp cột cố định Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ANH TUẤN
 
S. 32 (2011) Cơ sở lý luận nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng mưa thực tế và lượng mưa hiệu quả của các vùng thuộc các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC CHÂU, NGÔ VĂN HƯƠNG
 
S. 31 (2010) Cơ sở lý luận ước lượng giá trị kinh tế của phòng chống lũ Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN KHIÊM, BÙI THỊ THU HÒA
 
2011: Số đặc biệt (11/2011) Cơ sở thiết kế và luân chuyển ván khuôn khi thi công bê tông làm giàu vữa ở tường thượng - hạ lưu đập bê tông đầm lăn Tóm tắt   PDF
MAI LÂM TUẤN, LÊ VĂN HÙNG
 
S. 34 (2011) Cơ sở để so sánh lựa chọn mặt bằng công trường khi xây dựng công trình Thủy lợi, Thủy điện Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRỌNG HOAN
 
S. 55 (2016) Dao động của dầm có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ cao dưới tác dụng của lực điều hòa di động Tóm tắt   PDF
BÙI VĂN TUYỂN, NGUYỄN ĐÌNH KIÊN
 
S. 12 (2006) Dòng chảy qua đập tràn xiên góc Tóm tắt   PDF
NGUYỄN BÁ TUYÊN
 
S. 18 (2007) Dòng lưu tốc cao với đập tràn xả lũ Tóm tắt   PDF
VŨ THANH TE
 
S. 43 (2013) Dùng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích cố kết của đập đất Tóm tắt   PDF
PHẠM HUY THANH, CHENG JING
 
S. 51 (2015) Dạng tiệm cận của sóng truyền trong môi trường đàn hồi phân lớp tuần hoàn khi xấp xỉ sóng dài Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH, TRẦN THỊ TRÂM
 
S. 48 (2015) Dẫn dòng thi công công trình Cửa Đạt 2005-2009 và sự cố vỡ đập 04-10-2007 Tóm tắt   PDF
MAI LÂM TUẤN, LÊ VĂN HÙNG
 
S. 30 (2010) Dẫn dòng thi công về mùa lũ trong xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU HUẾ
 
S. 51 (2015) Dự báo biến động đáy biển, đường bờ từ hoạt động của dự án “nạo vét, khơi thông luồng hàng hải khu kinh tế Vân Phong, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu” Tóm tắt   PDF
NGÔ TRÀ MAI, BÙI QUỐC LẬP
 
S. 22 (2008) Dự đoán Môđun đàn hồi của bê tông cường độ cao, tính năng cao có chứa phụ gia giảm co ngót Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ
 
S. 46 (2014) Diễn biến hình thái cửa sông Hàm Luông, thuộc sông Mê Kông, Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ TRUNG THÀNH
 
S. 46 (2014) Diễn biến hình thái học của cửa sông Cổ Chiên và Cung Hầu, thuộc hệ thống sông Cửu Long, Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HÒA BÌNH, LÊ TRUNG THÀNH
 
S. 54 (2016) Diễn biến hình thái vùng cửa sông Cửa Đại - Hội An theo chu kỳ dài hạn: Phần 2 mối liên hệ giữa thay đổi hình thái cửa sông và xói lở bờ biển Tóm tắt   PDF
PHẠM CÔNG HOANG, HITOSHI TANAKA, NGUYỄN TRUNG VIỆT
 
S. 54 (2016) Diễn biến hình thái vùng cửa sông Cửa Đại - Hội An theo chu kỳ dài hạn: Phần 2 mối liên hệ giữa thay đổi hình thái cửa sông và xói lở bờ biển Tóm tắt   PDF
VÕ CÔNG HOÀNG, HITOSHI TANAKA, NGUYỄN TRUNG VIỆT
 
S. 23 (2008) Diễn biến lòng dẫn hệ thống sông hạ du sông Đồng NaiSài Gòn và kiến nghị các giải pháp phòng tránh Tóm tắt   PDF
HOÀNG VĂN HUÂN
 
S. 48 (2015) Diễn biến lòng dẫn sông Hồng từ Sơn Tây đến cửa Ba Lạt và ảnh hưởng của nó đến dòng chảy mùa kiệt Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN HÙNG, PHẠM TẤT THẮNG
 
S. 49 (2015) Diễn biến môi trường đất vùng bán ngập ven biển dưới tác động của thủy triều và các yếu tố thời tiết Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
 
S. 44 (2014) Effect of initial placement conditions on shear strength of a shallow layer expansive soil Tóm tắt
KIEU MINH THE, NGUYEN CANH THAI, TRỊNH QUANG MINH, DUONG THI THANH HIEN
 
S. 23 (2008) Evaluation estuarine and coastal bathymetry changes of Cua Viet using Digital Elevation Model Tóm tắt   PDF
DAO DINH CHAM, NGUYEN THAI SON, NGUYEN VAN CU
 
2013: Số đặc biệt (11/2013) Flood risks in Coatal regions of Vietnam coastal regions Tóm tắt   PDF
MAI VĂN CÔNG
 
S. 35 (2011) Gốc tự do hydroxyl (.OH) tạo thành trong quá trình oxi hóa pyrite (FeS2) Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ HOA
 
176 - 200 trong số 1123 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941