Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 28 (2010) Các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả của hệ thống giếng, hạ thấp mực nước ngầm khi thi công móng công trình trên nền cát chảy. Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN TOẢN
 
S. 14 (2006) Các giải pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai ở miền Trung Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN NGHINH, HOÀNG THANH TÙNG
 
S. 51 (2015) Các giải pháp đo đạc và quan trắc chuyển vị của mố cầu Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
S. 49 (2015) Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt   PDF
ĐỖ NGỌC THỰC, PHAN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC NÚI
 
S. 48 (2015) Các phương pháp quan trắc và xác định chuyển vị trụ tháp cầu dây văng của hệ thống quan trắc công trình cầu (SHMS) Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
S. 36 (2012) Các phương pháp đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ gây ra đối với xã hội Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ THU HÒA, NGUYỄN THỊ THU HÀ
 
S. 20 (2008) Các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót và một số phương pháp dự đoán co ngót của bê tông tính năng cao (HPC) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ
 
S. 65 (2019) Cách tiếp cận mới xử lý dữ liệu ảnh viễn thám Radar Sentinel-1 vào việc xây dựng đường đặc tính hồ chứa Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VŨ VIỆT, NGUYỄN QUỐC HIỆP
 
S. 62 (2018) Cách tiếp cận đa tiêu chí trong phân bổ, chia sẻ nguồn nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI DU DƯƠNG, NGUYỄN HÙNG ANH, VŨ MINH CÁT, NGUYỄN THỊ THỦY
 
S. 17 (2007) Cách xác định khoảng cách hợp lý giữa hai hàng giếng kim khi hạ thấp mực nước ngầm cho hố móng sâu Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN HÙNG, KHÚC HỒNG VÂN, NGUYỄN KHOA DIỆU LINH, HENG PHOURY
 
S. 24 (2009) Cân bằng nước trong mô hình phân phối BTOPMC phục vụ quản lý tổng hợp lưu vực sông KONE Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ THANH HẰNG, NGUYỄN THỊ THẢO HƯƠNG, KENGO SUNADA, SATORU OISHI
 
S. 48 (2015) Công nghệ “soil nailing” trong gia cố mái dốc công trình Tóm tắt   PDF
ĐỒNG KIM HẠNH
 
S. 46 (2014) Công nghệ bùn hoạt tính tuần hoàn dạng mẻ - nghiên cứu sự loại bỏ nitơ trong nước thải nồng độ BOD thấp và tỷ lệ BOD/N thấp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHƯƠNG QUÝ, LÊ THANH, VŨ ĐỨC TOÀN
 
S. 42 (2013) Công nghệ chống thấm thẩm thấu kết tinh - giải pháp mới nâng cao chống thấm bê tông công trình thuỷ lợi Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN QUANG BÌNH
 
S. 47 (2014) Công nghệ thi công neo gia cố các tấm lát mái kiểu hai chiều bảo vệ đê biển Tóm tắt   PDF
HOÀNG VIỆT HÙNG
 
S. 33 (2011) Công tác kiểm soát chất lượng đắp đập đá bản mặt bê tông công trình cửa Đạt Tóm tắt   PDF
LÊ VIỆT HÙNG
 
S. 24 (2009) Công tác lắp đặt thiết bị quan trắc ở đập Tân Giang, đập Lòng Sông và một số đề xuất đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Tóm tắt   PDF
PHẠM NGỌC QUÝ, ĐỖ VĂN LƯỢNG, ĐOÀN VĂN HƯỚNG
 
S. 40 (2013) Công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay và một số vấn đề cần giải quyết Tóm tắt   PDF
BÙI QUỐC LẬP
 
S. 35 (2011) Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Khánh Hòa Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THÁI NHƯ TRỊ
 
S. 35 (2011) Công tác thủy lợi Đắk Lắk phục vụ nông nghiệp 35 năm (1975-2010) hình thành và phát triển Tóm tắt   PDF
PHẠM TIẾN SAN
 
S. 46 (2014) Công trình chỉnh trị sông qua các đô thị lớn ở nước ta và định hướng xây dựng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KIÊN QUYẾT
 
S. 16 (2007) Công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác nông nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc – Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI HIẾU, TRẦN QUỐC LẬP
 
S. 36 (2012) Cải tiến thay thế bể lọc cưỡng bức bằng bể lọc tự rửa trong mô hình cấp nước nông thôn Tóm tắt   PDF
LƯƠNG VĂN ANH
 
S. 29 (2010) Cấu tạo mặt bậc hai từ các tương ứng xạ ảnh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM HIỀN
 
S. 63 (2018) Cấu trúc và sinh khối tích lũy trên mặt đất của rừng ngập mặn trồng tại vườn quốc gia Xuân Thủy Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ KIM CÚC
 
126 - 150 trong số 1123 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941