Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27 (2009) Hiểu thêm về vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ở nước ta Tóm tắt   PDF
ĐÀO THU HIỂN
 
S. 64 (2019) Hiện trạng ô nhiễm của PHTHALATE trong bụi không khí tại một số khu vực ở Hà Nội và bước đầu đánh giá sự phơi nhiễm của DEHP với sức khỏe con người Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG ANH DŨNG, DƯƠNG THỊ HẠNH, BÙI QUỐC LẬP
 
S. 41 (2013) Hiện trạng môi trường nước ngầm trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CAO ĐƠN
 
S. 16 (2007) Hiện trạng quản lý khai thác và một số đề xuất nâng cao hiệu quả tiêu trạm bơm Song giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÔNG THÁP, HOÀNG THÁI ĐẠI
 
S. 47 (2014) Hiện trạng và nguyên nhân biến động hình thái khu vực cửa sông Ninh Cơ qua tài liệu đo đạc Tóm tắt   PDF
VŨ THANH THỦY, NGUYỄN THANH HÙNG, NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
 
S. 56 (2017) Hiện tượng phá vỡ đối xứng nghịch đảo trong chuyển pha nhiệt ở hệ Boson hai thành phần Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN TUẤN ANH
 
S. 21 (2008) Hiện tượng tách dòng trong nước nhảy đáy không ngập Tóm tắt   PDF
HOÀNG TƯ AN, LÊ THỊ THU HIỀN
 
S. 33 (2011) Hiệu quả của quy trình trữ nước mưa trong việc giảm căng thẳng về nguồn nước mùa kiệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu - nước biển dâng cho dải ven biển đồng bằng Bắc bộ Tóm tắt   PDF
PHẠM TẤT THẮNG, NGUYỄN THU HIỀN, TRẦN VIẾT ÔN
 
S. 32 (2011) Hiệu quả của thí nghiệm mô hình thủy lực trong thiết kế và xây dựng các công trình Thủy lợi, Thủy điện Tóm tắt   PDF
TRẦN QUỐC THƯỞNG, NGUYỄN HỮU HUẾ
 
S. 34 (2011) Hiệu quả thí nghiệm mô hình thủy lực cống đầu mối thuộc dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN QUỐC
 
S. 34 (2011) Hiệu quả tiêu năng của mố nhám lớn sau công trình xả Tóm tắt   PDF
LÊ QUANG HƯNG
 
S. 47 (2014) Hiệu quả xử lý của công nghệ bùn hoạt tính dạng mẻ tuần hoàn trong xử lý nước thải nồng độ ô nhiễm thấp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYEN PHUONG QUY, LE THANH, VU DUC TOAN
 
S. 59 (2017) Hiệu suất tăng trưởng của Cá Chình (Anguilla marmorata) tại hồ chứa Hòa Mỹ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam Tóm tắt   PDF
LUONG QUANG TUONG, NGUYỄN PHI NAM
 
S. 23 (2008) Hydrodynamics and morphodynamics of a seasonally forced tidal inlet system Tóm tắt   PDF
NGHIEM TIEN LAM, MARCEL J.F. STIVE, ZHENG Zheng Bing Wang BING WANG, HENK JAN VERHAGEN, VU THI THU THUY
 
S. 32 (2011) Hướng dẫn thiết kế đê biển sản phẩm có nhiều tiến bộ về khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
LÊ XUÂN ROANH, LÊ TUẤN HẢI
 
S. 35 (2011) Hướng đến kế hoạch châu thổ sông Mekong 2010 cần có phương pháp tiếp cận chính thống Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NHUYỄN
 
S. 23 (2008) Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: Pattern and Perspectives Tóm tắt   PDF
NGUYEN TAC AN, NGUYEN KY PHUNG, TRAN BICH CHAU
 
S. 58 (2017) Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trong vai trò mới khi thực thi Luật Thủy lợi Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRUNG DŨNG
 
S. 33 (2011) Kết cấu kè bảo vệ mái dốc, tính toán kết cấu tự chèn PĐT- CM- 5874 và chân kè HWRU-TOE-2001 bằng phần mềm Abaqus Tóm tắt   PDF
PHẠM TIẾN HJY, NGUYỄN ĐĂNG HƯNG, NGUYỄN VĂN HIẾU, PHAN ĐỨC TÁC, NGUYỄN VĂN MẠO
 
S. 38 (2012) Kết hợp cọc cừ với cọc xi măng đất để bảo vệ mái hố móng sâu và có mực nước ngầm cao Tóm tắt   PDF
Mai Lâm Tuấn, Lê Văn Hùng
 
S. 58 (2017) Kết hợp quá trình nitrát hóa và khử nitơ trong xử lý nước Tóm tắt   PDF
LƯƠNG VÂN ANH, NGUYỄN THÙY LINH, ĐỖ ĐỨC TOÀN
 
S. 51 (2015) Kết quả ứng dụng thử nghiệm bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia (S+T+P) tại hiện trường cho công trình đập Nước Trong Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN QUANG BÌNH
 
S. 50 (2015) Kết quả bước đầu nghiên cứu xói ngầm, cát chảy nền đê sông bằng phương pháp thí nghiệm hiện trường Tóm tắt   PDF
BÙI VĂN TRƯỜNG
 
S. 19 (2007) Kết quả bước đầu tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN QUỐC
 
S. 39 (2012) Kết quả bước đầu về dự đoán năng suất lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu tại hệ thống tưới Nam sông Mã Tóm tắt   PDF
Lê Phương Đông, Dương Thanh Hải
 
226 - 250 trong số 1123 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941