Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2016) Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM VĂN HÀ
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may Tóm tắt   PDF
TS. LÊ THỊ KIM TUYẾT
 
S. 5 (2016) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn khoa học Mac - Lê nin ở trường Đại học Tóm tắt   PDF
ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. ĐỖ ĐỨC TOÀN
 
S. 11 (2017) Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ANH TUẤN
 
S. 4 (2016) Một số giải pháp đổi mới mô hình, nội dung phương thức hoạt động của công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. VŨ THỊ LOAN, ThS. NGUYỄN HOÀNG MAI
 
S. 6 (2016) Một số vấn đề lý luận về tuân thủ thuế Tóm tắt   PDF
ThS.ĐINH THỊ NGỌC MAI
 
S. 7 (2016) Một số vấn đề mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 10 (2017) Một số vấn đề về giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN
 
S. 11 (2017) Một số vấn đề về đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 10 (2017) Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ LAN
 
S. 11 (2017) Một số điểm mới của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ MAI
 
S. 1 (2015) Một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Tóm tắt   PDF
PGS TS ĐINH THỊ MAI, ThS HÀ VĂN SỸ
 
S. 10 (2017) Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, NGUYỄN TOÀN DIỆN
 
S. 4 (2016) Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN HIỀN HƯƠNG
 
S. 11 (2017) Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay Tóm tắt   PDF
LƯƠNG THỊ LAN HUỆ
 
S. 7 (2016) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN ĐỨC TĨNH
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực trình độ và đời sống công nhân, nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập quốc tế thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS TS DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 8 (2017) Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 8 (2017) Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 11 (2017) Nâng cao vốn xã hội cho cán bộ công đoàn trong thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể Tóm tắt   PDF
LÊ PHƯƠNG THẢO, TẠ ÁNH NGUYỆT
 
S. 4 (2016) Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 9 (2017) Những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa – Một kết quả điều tra xã hội học Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ HỒNG KHANH, NGUYỄN VĂN THANH
 
S. 3 (2016) Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ, ThS. LƯƠNG BÍCH THỦY
 
76 - 100 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>