Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 11 (2017) Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 8 (2017) Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài Tóm tắt   PDF
LÊ TỐ ANH, NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 7 (2016) Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 11 (2017) Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ TỐ ANH
 
S. 8 (2017) Hỗ trợ cho giảng viên trẻ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 12 (2018) Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam sau đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ MINH CHÂU
 
S. 1 (2015) Hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS NGÔ ANH TOÀN
 
S. 10 (2017) Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG XUÂN GIÁP, ĐỖ HỒNG THẮNG
 
S. 6 (2016) Hoạt động của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế - kinh nghiệm từ mô hình của Mỹ Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 10 (2017) Hướng đi cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU TRANG
 
S. 11 (2017) Kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG
 
S. 12 (2018) Kỹ năng thuyết trình - một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ GIANG, NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 6 (2016) Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hội Tóm tắt   PDF
ThS BÙI DƯƠNG HƯNG, TRAN THỊ THU TRANG
 
S. 5 (2016) Khái niệm và tiêu chí cơ bản đánh giá nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGUYỆT
 
S. 4 (2016) Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ANH TUẤN
 
S. 4 (2016) Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển Tóm tắt   PDF
PGS.TS. LÊ THỊ CHÂU
 
S. 9 (2017) Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn – Hai mươi năm xây dựng và phát triển Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 5 (2016) Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS HOÀNG THỊ VÂN ANH
 
S. 11 (2017) Kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 9 (2017) Lối sống công nhân trong doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ KIM XUYẾN
 
S. 3 (2016) Lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG ÁNH TUYẾT
 
S. 9 (2017) Lối sống của sinh viên tại Hà Nội hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 3 (2016) Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý trong nghiên cứu về sinh kế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 9 (2017) Lý thuyết xung đột trong lý giải mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THỦY
 
S. 10 (2017) Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam nguyên nhân và những hệ lụy Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
51 - 75 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>