Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Bùi Ngọc Toản
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Hoàn
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Trường Sơn
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA VỚI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI Tóm tắt
Nguyễn Đình Phúc, Phan Thị Diễm, Giáp Thị Thùy Dung, Ngô Thị Lệ Thủy
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ Tóm tắt
Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK Tóm tắt   PDF
Lê Đức Niêm
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
nguyen thi thuy hanh
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ LỘC - HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Tóm tắt
Lê Thị Ngọc Anh
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC CỦA TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Thúy
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ ĐẾN HÀNH VI SAU SỬ DỤNG: TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Thúy
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BAO LA, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ Tóm tắt
Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Thảo
 
T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VỀ CÔNG VIỆC Tóm tắt
Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung
 
1 - 20 trong số 20 mục