Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

Nguyễn Phương Thảo

Tóm tắt


Vấn đề việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp luôn thu hút sự quan tâm không chỉ ở đối tượng người học mà còn là của gia đình, cơ sở đào tạo và xh [5]. Nhiều trường đại học đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong đó có trường ĐHKT Huế. Ngành hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) là một trong những ngành mới của trường với quy mô trung bình hàng năm khoảng 100 SV theo học, tính đến nay đã có khoảng 7 khóa SV tốt nghiệp ra trường (kể từ Khóa 42 đến Khóa 46). Nhằm đánh giá tình hình việc làm của SV tốt nghiệp ngành HTTTQL – ĐHKT – ĐH Huế, bài nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát đối với những SV tốt nghiệp ngành này (từ Khóa 42 đến Khóa 45) thông qua gửi bảng hỏi trực trực tuyến (qua email và mạng xã hội Facebook) thu được 91 mẫu hợp lệ (chiếm khoảng 20% số SV tốt nghiệp ngành HTTTQL từ K42 đến K45). Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ việc làm của SV tốt nghiệp ngành HTTTQL là khá khả quan với khoảng 86% số SV tham gia khảo sát, trong đó SV chuyên ngành THKT tỷ lệ này cao hơn so với SV chuyên ngành TKKD (56.4% so với 43.6% trong tổng số SV tốt nghiệp có việc làm). Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, SV càng dịch chuyển vào phía Nam thì cơ hội có được việc làm cũng như mức thu nhập của họ cũng tăng lên. 


Toàn văn: PDF